Çeşitli Sanatçılar

114 Sure 114 Hafız Hatim

Çeşitli Sanatçılar

Mart 2013 Ajans Yıldırım

1.
Fatiha Mustafa İsmail
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
2.
Bakara Meşari Reşad
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
3.
Ali İmran Ebubekir Eş-Şatiri
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
4.
Nisa Muhammed Cibril
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
5.
Maide Saad Gamidi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
6.
En'am Muhammed Habeşi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
7.
A'raf Mahmut Zeki Abdusselam
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
8.
Enfal Mahmut Yasin Ahmed
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
9.
Tevbe Ahmed El Acemi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
10.
Yunus Abdulhalık Ali
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
11.
Hud Muhammed Hasan
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
12.
Yusuf Yasir Hedeyeni
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
13.
Ra'd İbrahim Cabireyni
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
14.
İbrahim Nasir Gamidi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
15.
Hicr Ali Huzeyfi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
16.
Nahl Abdulaziz Ahmed
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
17.
İsra Halid Süleyman
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
18.
Kehf Halid Kahtani
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
19.
Meryem Sabr Abdulhakim
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
20.
Taha Tarık İbrahim
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
21.
Enbiya İzzet Emin
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
22.
Hacc Abdurrahman Abdulhalık
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
23.
Mü'minun Fethi Abdulhamid
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
24.
Nur Rabi Bedir Selim
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
25.
Furkan Muhammed Muheysini
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
26.
Şuara Ali Haccac Suveysi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
27.
Neml Eşref Buseyvini
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
28.
Kasas Mahmud Halil Husari
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
29.
Ankebut Abdulfettah Said Ali
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
30.
Rum Yasir Sellame
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
31.
Lokman Abdurrahman Es Sudeys
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
32.
Secde Salim Abdulcelil
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
33.
Ahzap Said Şaalen
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
34.
Sebe Ahmed İbrahim
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
35.
Fatır Mahmud Ali El-Benna
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
36.
Yasin İlhan Tok
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
37.
Saffat Muhammed Minşevi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
38.
Sad Adil Kelbani
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
39.
Zümer İsam Muhammed Arabi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
40.
Mü'min Salih Er-Raşid
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
41.
Fussilet Suud Eş-Şureym
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
42.
Şura Fahd El-Gurabi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
43.
Zuhruf Muhammed İsmail
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
44.
Duhan Fatih Çollak
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
45.
Casiye Muhammed Salih Ebu Zeyd
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
46.
Ahkaf Abdullah Basfir
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
47.
Muhammed Musa Hasan Meyyan
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
48.
Fetih Abdulkerim Ed-Divan
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
49.
Hucurat Seyyid Sadık
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
50.
Kaf Abdulbedi Ebu Haşim
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
51.
Zariyat Nureddin Ahmed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
52.
Tur Muhammed Nezar Mervan
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
53.
Necm Perhizkar
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
54.
Kamer Muhammed Abdullatif
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
55.
Rahman Abdullah El-Bereymi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
56.
Vakia İsam Es-Sari
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
57.
Hadid Ala İsmail
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
58.
Mücadele Ramazan Sibeği
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
59.
Haşr Muhammed Eyyub
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
60.
Mümtehine Abdulbasid Abdussamed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
61.
Saff İbrahim Ali Kayyim
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
62.
Cuma Mahmud Minyevi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
63.
Münafikun İsmail Eş-Şeys
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
64.
Teğabün Seyyid Hasan
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
65.
Talak Abdullah Maturidi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
66.
Tahrim Abdulmenam Abdulmumdi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
67.
Mülk Faysal Halebi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
68.
Kalem Abdulvedud Haneyfi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
69.
Hakka Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
70.
Mearic Tarık Hevasi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
71.
Nuh Ahmed Semir Şerrare
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
72.
Cin Muhammed Tevfik
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
73.
Müzemmil Abdulbari Es-Subeyti
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
74.
Müddessir Muhammed Abdulhadi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
75.
Kıyamet Muhammed Ahmed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
76.
İnsan Abdulmuhsin Kasım
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
77.
Mürselat Hani Er-Rufai
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
78.
Nebe Mehmet Emin Ay
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
79.
Naziat Halid El-Ramih
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
80.
Abese Talha Muhammed Tevfik
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
81.
Tekvir Abdullah El-Halife
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
82.
İnfitar Ömer Kazabiri
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
83.
Mutaffifin İbrahim El-Ömeri
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
84.
İnşikak Muhammed El-İmam
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
85.
Buruc Muhammed Tablevi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
86.
Tarık Muhammed Yusuf
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
87.
A'la Muhammed Atiyye
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
88.
Gaşiye Şaban Abdulaziz Seyyad
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
89.
Fecr Ahmed Trablusi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
90.
Beled Hasan Muhammed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
91.
Şems Mahmud Abdullatif
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
92.
Leyl Mahmud Abdulradi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
93.
Duha Tevfik Sais
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
94.
İnşirah Muhammed Seyyid
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
95.
Tin Fahd Kendiri
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
96.
Alak Macid Kavasimi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
97.
Kadir Kerim Abdulhamid
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
98.
Beyyine Ömer El-Hac
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
99.
Zilzal Ahmed Halil Şahin
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
100.
Adiyat Abdulaziz Nede
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
101.
Karia Abdulmunim Ahmed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
102.
Tekasür Ahmed Hicazi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
103.
Asr Ahmed Abdulrezzak
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
104.
Hümeze Yusuf Şuveyvi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
105.
Fil Said Ali
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
106.
Kureyş Abdulbari Muhammmed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
107.
Maun Muhammed Osman
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
108.
Kevser Ziyad Muhammed
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
109.
Kafirun Abdurrahman Bahrevi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
110.
Nasr İbrahim Saden
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
111.
Tebbet Muhammed Ebu Devvad
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
112.
İhlas Abdulaziz Zehrani
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
113.
Felak Abdulavad Cehni
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
114.
Nas Ebu Huzeyfe El-Mekki
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.Video İzle
 
00:00 00:00
Listelerim
Öneriler

İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
İşleminiz başarısız. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adına ait bir hesap bulunamamıştır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adıyla daha önce bir üyelik oluşturulmuştur. Aynı kullanıcı adıyla tek bir hesap oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı adını yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı adını ve/ya şifrenizi yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı hesabınız pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Birden fazla hatalı giriş yaptığınız için hesabınız kilitlenmiştir. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz hesaba ait bilgiler pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
ADSL üyeliğinize bağlı tek bir Muud üyelik kaydı oluşturabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi öğrenmek için Türk Telekom Müşteri Hizmetleri 444 1 444 'i arayabilirsiniz.
ADSL üyeliğinize bağlı Muud üyelik kaydı hakkınız dolmuştur.
Kullanıcı bilgilerinden biri/birkaçını yanlış girdiniz. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Kullanıcı bilgileriniz daha önce aktive edilmiştir. Lütfen üye girişi yapın.
Promosyon kullanıcı için yasaklanmıştır.
Girmiş olduğunuz bilgiler sistemde tanımlı değildir. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin.
Muud'a ilk üye olduğunuz kullanıcı bilgileri ile giriş yapmanız gerekmektedir.
TTNET abonelik bilgileriniz daha önceden girilmiştir. Güncellemek için 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz telefon numarasının TTNET üyeliğinizin kayıtlı olduğu telefon numarası olmalıdır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
TTNET ADSL Hizmet Numarası ve TTNET ADSL Telefon Numarası uyuşmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz ADSL numarasına başka bir kayıt bulunmaktadır. Bir ADSL numarası için tek bir kayıt oluşturabilirsiniz.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin
Girmiş olduğunuz seri numarası daha önce kullanılmıştır. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Paket yüklemeyle alakalı bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi. İstediğiniz sanatçı ve/ya albüm sayfasına gidin, İNDİR butonuna basarak hemen indirmeye başlayın. Kalan download hakkınızı PROFİLİM sayfasından takip edebilirsiniz.
Üye olmak için Son kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekmektedir.
Girmiş olduğunuz şifre uygun formatta değildir. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresinin yazılışı yanlıştır. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresi ile üyeliğiniz bulunmaktadır. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifre Hatırlatma servisini kullanarak yeni şifrenizi hemen alabilirsiniz."
Yazılan şifreler birbiriyle uyuşmuyor. Lütfen kontrol ediniz.
Resimdeki yazıyı doğru giremediniz. Lütfen tekrar deneyin.
Rumuz standart harf, rakam ve _ işaretini içerebilir. En az 4 en fazla 20 karakter olmalıdır.
Belirlediğiniz rumuz bir başka kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
Belirlediğiniz yeni şifre eski şifrenizden farklı olmalıdır.
Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.
Portala kayıtlı böyle bir kullanıcı adı bulunmamaktadır.
Lütfen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Girdiğiniz GSM numarası başka bir kullanıcı ile sistemimizde yer almaktadır.
Lütfen GSM numarası alanını doldurunuz.
Lütfen GSM numarası alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen Muud Üyelik - Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Yanlış bilgi girilmiştir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Girilen kullanıcı adı veya şifre hatalı yada kayıtlı değildir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Hesabınız pasif durumdadır. Lütfen hesabınızı aktive ediniz.
Hesabınız kilitli durumdadır.
Lütfen tekrar üye girişi yapınız.
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.