Xuan Zhou

The Legendary Chinese Hits

Xuan Zhou

Mart 1992 EMI Hong Kong

1.
Tian Ya Ge Nu Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
2.
Yong Yuan De Wei Xiao Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
3.
Si Ji Ge Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
4.
Xiao Xiao Dong Fang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
5.
Song Jun Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
6.
Yue Yuan Hua Hao Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
7.
Zang Hua Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
8.
Ci Mu Xin Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
9.
Kao Hong Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
10.
Zhi Yin He Chu Xun Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
11.
Ding Ning Xuan Zhou & Yan Hua
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
12.
Gao Gang Shang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
13.
Yin Hua Fei Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
14.
He Ri Jun Zai Lai [Qian Duan] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
15.
He Ri Jun Zai Lai [Hou Duan] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
16.
Bu Bian De Xin Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
17.
Hong Ge Nu Mang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
18.
San Nian Li Bie You Xiang Feng Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
19.
Ai Shen De Jian Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
20.
Lou Xiang Zhi Chun Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
21.
Jiao Huan Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
22.
Yue Xia De Qi Dao Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
23.
Mai Shao Bing Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
24.
Yi Pian Chi Qing Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
25.
Xiao De Zhan Mei Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
26.
Ke Ai De Zao Chen Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
27.
Tao Yan De Zao Chen Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
28.
Feng Kuang Shi Jie Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
29.
Hua Chuan Ge Xuan Zhou & Min Yao
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
30.
Qian Cheng Wan Li Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
31.
Hua Yang De Nian Hua Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
32.
Wu Yue De Feng Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
33.
Hua Hua Gu Niang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
34.
Kai Xuan Ge Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
35.
Yi Liang Ren Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
36.
Wan An Qu Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
37.
Ye Shang Hai Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
38.
Zhong Shan Chun Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
39.
Song Da Ge Xuan Zhou & Min Yao
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
40.
Tao Li Chun Feng Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
41.
Xu Wo Xiang Ni Kan Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
42.
Gao Su Wo Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
43.
Liang Tiao Lu Shang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
44.
Su Zhong Qing Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
45.
Bu Yao Chang Ba Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
46.
Feng Huang Yu Fei 1 [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
47.
Feng Huang Yu Fei 2 [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
48.
Zhen Shan Mei [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
49.
Chang E [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
50.
Su San Cai Cha [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
51.
Meng [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
52.
Jin Shang Yi Duo Hua Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
53.
Chu Fang Ge Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
54.
Chu Chu Wen Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
55.
Xi Zi Gu Niang [Qian Duan] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
56.
Xi Zi Gu Niang [Hou Duan] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
57.
Hou Lang Qu Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
58.
He Jia Huan [Album Version] Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
59.
Xiang Lang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
60.
Ni Shang Dui Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
61.
Huang Ye Wu Qiu Feng Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
62.
Chun Zhi Chen Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
63.
Jie Tou Yue Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
64.
Cai Bin Lang Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
65.
Bai Hua Ge Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
66.
Xiang Si De Zi Wei Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
67.
Yu Jia Nu Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
68.
Mei Fei Wu Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
69.
Xing Xin Xiang Yin Xuan Zhou & Yan Hua
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
70.
Yan Yan Yu Fei Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
71.
Mo Fu Qing Chun Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
72.
Long Hua De Tao Hua Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
73.
Dong Xiao Wan Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
74.
Ge Nu Zhi Ge Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
75.
Hua Wai Liu Ying Xuan Zhou
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.Video İzle
 
00:00 00:00
Listelerim
Öneriler

İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
İşleminiz başarısız. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adına ait bir hesap bulunamamıştır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adıyla daha önce bir üyelik oluşturulmuştur. Aynı kullanıcı adıyla tek bir hesap oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı adını yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı adını ve/ya şifrenizi yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı hesabınız pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Birden fazla hatalı giriş yaptığınız için hesabınız kilitlenmiştir. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz hesaba ait bilgiler pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
ADSL üyeliğinize bağlı tek bir Muud üyelik kaydı oluşturabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi öğrenmek için Türk Telekom Müşteri Hizmetleri 444 1 444 'i arayabilirsiniz.
ADSL üyeliğinize bağlı Muud üyelik kaydı hakkınız dolmuştur.
Kullanıcı bilgilerinden biri/birkaçını yanlış girdiniz. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Kullanıcı bilgileriniz daha önce aktive edilmiştir. Lütfen üye girişi yapın.
Promosyon kullanıcı için yasaklanmıştır.
Girmiş olduğunuz bilgiler sistemde tanımlı değildir. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin.
Muud'a ilk üye olduğunuz kullanıcı bilgileri ile giriş yapmanız gerekmektedir.
TTNET abonelik bilgileriniz daha önceden girilmiştir. Güncellemek için 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz telefon numarasının TTNET üyeliğinizin kayıtlı olduğu telefon numarası olmalıdır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
TTNET ADSL Hizmet Numarası ve TTNET ADSL Telefon Numarası uyuşmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz ADSL numarasına başka bir kayıt bulunmaktadır. Bir ADSL numarası için tek bir kayıt oluşturabilirsiniz.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin
Girmiş olduğunuz seri numarası daha önce kullanılmıştır. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Paket yüklemeyle alakalı bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi. İstediğiniz sanatçı ve/ya albüm sayfasına gidin, İNDİR butonuna basarak hemen indirmeye başlayın. Kalan download hakkınızı PROFİLİM sayfasından takip edebilirsiniz.
Üye olmak için Son kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekmektedir.
Girmiş olduğunuz şifre uygun formatta değildir. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresinin yazılışı yanlıştır. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresi ile üyeliğiniz bulunmaktadır. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifre Hatırlatma servisini kullanarak yeni şifrenizi hemen alabilirsiniz."
Yazılan şifreler birbiriyle uyuşmuyor. Lütfen kontrol ediniz.
Resimdeki yazıyı doğru giremediniz. Lütfen tekrar deneyin.
Rumuz standart harf, rakam ve _ işaretini içerebilir. En az 4 en fazla 20 karakter olmalıdır.
Belirlediğiniz rumuz bir başka kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
Belirlediğiniz yeni şifre eski şifrenizden farklı olmalıdır.
Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.
Portala kayıtlı böyle bir kullanıcı adı bulunmamaktadır.
Lütfen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Girdiğiniz GSM numarası başka bir kullanıcı ile sistemimizde yer almaktadır.
Lütfen GSM numarası alanını doldurunuz.
Lütfen GSM numarası alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen Muud Üyelik - Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Yanlış bilgi girilmiştir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Girilen kullanıcı adı veya şifre hatalı yada kayıtlı değildir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Hesabınız pasif durumdadır. Lütfen hesabınızı aktive ediniz.
Hesabınız kilitli durumdadır.
Lütfen tekrar üye girişi yapınız.
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.