Ahmed El Acemi

Kur'an-ı Kerim Hatim

Ahmed El Acemi

Mart 2013 Ajans Yıldırım

1.
Fatiha Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
2.
Bakara Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
3.
Ali İmran Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
4.
Nisa Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
5.
Maide Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
6.
En'am Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
7.
A'raf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
8.
Enfal Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
9.
Tevbe Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
10.
Yunus Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
11.
Hud Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
12.
Yusuf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
13.
Ra'd Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
14.
İbrahim Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
15.
Hicr Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
16.
Nahl Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
17.
İsra Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
18.
Kehf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
19.
Meryem Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
20.
Taha Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
21.
Enbiya Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
22.
Hacc Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
23.
Mü'minun Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
24.
Nur Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
25.
Furkan Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
26.
Şuara Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
27.
Neml Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
28.
Kasas Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
29.
Ankebut Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
30.
Rum Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
31.
Lokman Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
32.
Secde Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
33.
Ahzap Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
34.
Sebe Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
35.
Fatır Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
36.
Yasin Ahmed El Acemi
Bu şarkı indirilmeye kapalıdır.
37.
Saffat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
38.
Sad Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
39.
Zümer Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
40.
Mü'min Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
41.
Fussilet Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
42.
Şura Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
43.
Zuhruf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
44.
Duhan Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
45.
Casiye Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
46.
Ahkaf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
47.
Muhammed Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
48.
Fetih Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
49.
Hucurat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
50.
Kaf Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
51.
Zariyat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
52.
Tur Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
53.
Necm Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
54.
Kamer Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
55.
Rahman Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
56.
Vakia Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
57.
Hadid Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
58.
Mücadele Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
59.
Haşr Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
60.
Mümtehine Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
61.
Saff Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
62.
Cuma Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
63.
Münafikun Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
64.
Teğabün Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
65.
Talak Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
66.
Tahrim Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
67.
Mülk Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
68.
Kalem Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
69.
Hakka Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
70.
Mearic Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
71.
Nuh Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
72.
Cin Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
73.
Müzemmil Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
74.
Müddessir Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
75.
Kıyamet Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
76.
İnsan Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
77.
Mürselat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
78.
Nebe Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
79.
Naziat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
80.
Abese Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
81.
Tekvir Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
82.
İnfitar Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
83.
Mutaffifin Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
84.
İnşikak Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
85.
Buruc Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
86.
Tarık Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
87.
A'la Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
88.
Gaşiye Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
89.
Fecr Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
90.
Beled Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
91.
Şems Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
92.
Leyl Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
93.
Duha Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
94.
İnşirah Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
95.
Tin Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
96.
Alak Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
97.
Kadir Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
98.
Beyyine Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
99.
Zilzal Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
100.
Adiyat Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
101.
Karia Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
102.
Tekasür Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
103.
Asr Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
104.
Hümeze Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
105.
Fil Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
106.
Kureyş Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
107.
Maun Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
108.
Kevser Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
109.
Kafirun Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
110.
Nasr Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
111.
Tebbet Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
112.
İhlas Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
113.
Felak Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.
114.
Nas Ahmed El Acemi
Bu şarkıyı SMS ile indirmek için hemen tıklayın.

*Bu servisten tüm GSM aboneleri yararlanabilir.Video İzle
 
00:00 00:00
Listelerim
Öneriler

İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
İşleminiz başarısız. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adına ait bir hesap bulunamamıştır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz kullanıcı adıyla daha önce bir üyelik oluşturulmuştur. Aynı kullanıcı adıyla tek bir hesap oluşturabilirsiniz.
Kullanıcı adını yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı adını ve/ya şifrenizi yanlış girdiniz. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Kullanıcı hesabınız pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Birden fazla hatalı giriş yaptığınız için hesabınız kilitlenmiştir. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz hesaba ait bilgiler pasif durumdadır. Hesabınızı aktifleştirmek için lütfen 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
ADSL üyeliğinize bağlı tek bir Muud üyelik kaydı oluşturabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi öğrenmek için Türk Telekom Müşteri Hizmetleri 444 1 444 'i arayabilirsiniz.
ADSL üyeliğinize bağlı Muud üyelik kaydı hakkınız dolmuştur.
Kullanıcı bilgilerinden biri/birkaçını yanlış girdiniz. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Kullanıcı bilgileriniz daha önce aktive edilmiştir. Lütfen üye girişi yapın.
Promosyon kullanıcı için yasaklanmıştır.
Girmiş olduğunuz bilgiler sistemde tanımlı değildir. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin.
Muud'a ilk üye olduğunuz kullanıcı bilgileri ile giriş yapmanız gerekmektedir.
TTNET abonelik bilgileriniz daha önceden girilmiştir. Güncellemek için 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Girmiş olduğunuz telefon numarasının TTNET üyeliğinizin kayıtlı olduğu telefon numarası olmalıdır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
TTNET ADSL Hizmet Numarası ve TTNET ADSL Telefon Numarası uyuşmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz ADSL numarasına başka bir kayıt bulunmaktadır. Bir ADSL numarası için tek bir kayıt oluşturabilirsiniz.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin
Girmiş olduğunuz seri numarası daha önce kullanılmıştır. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Girmiş olduğunuz seri numarası geçersizdir. Lütfen bilgileri kontrol edip tekrar deneyin.
Paket yüklemeyle alakalı bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
İşleminiz başarıyla gerçekleştirildi. İstediğiniz sanatçı ve/ya albüm sayfasına gidin, İNDİR butonuna basarak hemen indirmeye başlayın. Kalan download hakkınızı PROFİLİM sayfasından takip edebilirsiniz.
Üye olmak için Son kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekmektedir.
Girmiş olduğunuz şifre uygun formatta değildir. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresinin yazılışı yanlıştır. Lütfen kontrol ediniz.
Girmiş olduğunuz e-posta adresi ile üyeliğiniz bulunmaktadır. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifre Hatırlatma servisini kullanarak yeni şifrenizi hemen alabilirsiniz."
Yazılan şifreler birbiriyle uyuşmuyor. Lütfen kontrol ediniz.
Resimdeki yazıyı doğru giremediniz. Lütfen tekrar deneyin.
Rumuz standart harf, rakam ve _ işaretini içerebilir. En az 4 en fazla 20 karakter olmalıdır.
Belirlediğiniz rumuz bir başka kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
Belirlediğiniz yeni şifre eski şifrenizden farklı olmalıdır.
Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.
Portala kayıtlı böyle bir kullanıcı adı bulunmamaktadır.
Lütfen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını doldurunuz.
Lütfen E-PIN Seri No alanlarını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen E-PIN Şifre alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Girdiğiniz GSM numarası başka bir kullanıcı ile sistemimizde yer almaktadır.
Lütfen GSM numarası alanını doldurunuz.
Lütfen GSM numarası alanını eksiksiz olarak doldurunuz.
Lütfen Muud Üyelik - Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmesini okuyup kabul ediniz.
İşlem sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Yanlış bilgi girilmiştir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Girilen kullanıcı adı veya şifre hatalı yada kayıtlı değildir. Lütfen girilen bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.
Hesabınız pasif durumdadır. Lütfen hesabınızı aktive ediniz.
Hesabınız kilitli durumdadır.
Lütfen tekrar üye girişi yapınız.
İşleminiz sırasında bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.